Cơ sở đào tạo sau đại học Viện Nghiên cứu văn hoá

12/06/2013

Viện Nghiên cứu văn hoá thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam là một cơ quan khoa học cơ bản đầu ngành nghiên cứu về lĩnh vực văn hoá nói chung, văn hoá dân gian nói riêng. Ngày 22 tháng 11 năm 1994, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đã ra quyết định số 3426/GDĐT về việc giao nhiệm vụ đào tạo cho Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian (nay là Viện Nghiên cứu văn hoá) đào tạo thạc sĩ theo chuyên ngành văn hoá dân gian, mã số 80202. Năm 2005 thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo sau đại học” số 18/2000/QĐ-BGDĐT ký ngày 8 tháng 6 năm 2000, cơ sở đào tạo Viện đã liên kết đào tạo cao học với trường Đại học Văn hoá Hà Nội đào tạo thạc sĩ Văn hoá học, mã số 603170. Ngày 12 tháng 3 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 30/2001/QĐ-TTG giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian (nay là Viện Nghiên cứu văn hoá) chuyên ngành văn hoá dân gian, mã số 62317005. Như vậy, ngoài nhiệm vụ nghiên cứu khoa học lĩnh vực văn hoá, Viện Nghiên cứu văn hoá còn là cơ sở đào tạo sau đại học đảm nhận nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ văn hoá học đóng góp cho sự phát triển đội ngũ cán bộ văn hoá có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức tốt hoạt động trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá nước nhà.

1. Chương trình đào tạo: Căn cứ vào quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và đào tạo, cơ sở đào tạo Viện đã xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ khá hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu đặt ra, do các giáo sư, tiến sĩ khoa học, phó giáo sư, tiến sĩ và các nhà nghiên cứu đầu ngành có bề dày kinh nghiệm biên soạn gồm 17 môn học (không kể triết học và ngoại ngữ) dành cho cao học và 28 chuyên đề bắt buộc, chuyên đề tự chọn cho NCS.
2. Tham gia vào nhiệm vụ giảng dạy đánh giá kết quả học tập cho học viên cao học và nghiên cứu sinh là những giáo sư, tiến sĩ khoa học, phó giáo sư, tiến sĩ có uy tín ở trong và ngoài Viện như: Viện Dân tộc học, Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Đông Nam Á, Viện Triết học, Viện Khảo cổ học, Viện Hán Nôm, Viện Văn học, Viện Văn hoá thông tin, Viện Âm nhạc; Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Hà Nội, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Nhạc viện Hà Nội, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội; Hội Văn nghệ dân gian, Hội Mỹ thuật, Hội Nghệ sĩ múa, Hội Âm nhạc,… Về hợp tác quốc tế đã mời giảng viên nước ngoài như: Mỹ, Pháp, Nhật, Úc, Đài Loan, Trung Quốc, Nga, Bungari… đến giảng dạy tại cơ sở đào tạo Viện.
3. Công tác quản lý sau đại học luôn coi trọng đổi mới và nghiêm túc. Cơ sở vật chất phòng học, phòng đọc khá khang trang, các trang thiết bị, sách thư viện luôn đáp ứng nhu cầu phục vụ giảng dạy, học tập của cán bộ, học viên và NCS.
4. Kết quả đào tạo được đánh giá cao thông qua kết quả học tập học viên, nhiều luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ tốt nghiệp xuất sắc. Đại đa số cán bộ giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có chung nhận xét về cơ sở đào tạo thực hiện đúng quy chế đào tạo sau đại học, đào tạo có chất lượng, hiệu quả, có uy tín.
Đến nay đã bảo vệ thành công 162 luận văn thạc sĩ (có 2 học viên nước ngoài), 8 luận án tiến sĩ (có 1 NCS nước ngoài)
5. Tuyển sinh hàng năm: (Hệ không tập trung)
a. Cao học:
Hệ 3 năm: Những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc các ngành: Văn học, Khảo cổ học, Dân tộc học, Lịch sử văn hoá, Lý luận và lịch sử mỹ thuật, Lý luận và lịch sử âm nhạc, Bảo tồn bảo tàng, Quản lý văn hoá, Múa và Sân khấu.
Điều kiện thâm niên công tác
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học xếp loại khá trở lên, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.
- Những người có bằng tốt nghiệp đại học loại trung bình phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn (tính từ ngày hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi).
b. Nghiên cứu sinh:
Hệ 4 năm:Thí sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành văn hoá dân gian, văn hoá học. Có ít nhất một bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ.
Hệ 5 năm:
- Thí sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành khác và có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành lịch sử văn hoá, văn học, dân tộc học, nghệ thuật học, có hai bài báo phù hợp với hướng nghiên cứuđược công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ (trường hợp này thí sinh phải dự thi như người chưa có bằng thạc sĩ).
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, loại giỏi, ngành: lịch sử văn hoá, văn học, dân tộc học, nghệ thuật học, có hai bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ.
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chính quy, loại khá, ngành: lịch sử văn hoá, văn học, dân tộc học, nghệ thuật học, có ba bài báo phù hợp với hướng nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ.
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Quản lý khoa học và đào tạo
Viện Nghiên cứu văn hoá, 27 Trần Xuân Soạn,
Hà Nội
Điện thoại: 04. 9764353
Fax:            04. 9725903

Các tin đã đưa ngày: