Nghiên cứu văn hóa Việt Nam (từ tháng 7/2019)
Tổng biên tập PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Châm (Chủ tịch), TS. Hoàng Cầm (Ủy viên), PGS. TS. Phạm Thị Thu Hương (Ủy viên), GS. TS. Lê Hồng Lý (Ủy viên), PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương (Ủy viên), PGS. TS. Bùi Hoài Sơn (Ủy viên), PGS. TS. Kiều Trung Sơn (Ủy viên)

Trụ sở toà soạn 27 Trần Xuân Soạn - Hà Nội
ISSN 0866-7284
Website