Văn hóa dân gian
Tổng biên tập GS. TS. Lê Hồng Lý
Phó tổng biên tập
Hội đồng biên tập

Trụ sở toà soạn 27 Trần Xuân Soạn - Hà Nội
ISSN 0866-7284
Website