• 7.5 tap chi tham khao

Danh sách tham khảo tạp chí

 • Khoa học xã hội Việt Nam

  Tổng biên tập: TS. Vi Quang Thọ

  Trụ sở tòa soạn: 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội

  ISSN: 0328 – 1557

  Website Viện: http://vass.gov.vn

 • Nghiên cứu Con người

  Tổng biên tập: Trần Thị Vân Anh

  Trụ sở tòa soạn: 61-Phan Chu Trinh- Hà Nội

  ISSN: 0328 – 1557

  Website Viện: http://vass.gov.vn

 • Nghiên cứu Gia đình và Giới

  Tổng biên tập: TS. Trần Thị Vân Anh

  Trụ sở tòa soạn: 6 Đinh Công Tráng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

  ISSN: 1859 - 1361

  Website Viện: http://vass.gov.vn

 • Tạp chí Dân tộc học

  Tổng biên tập: GS. Phạm Minh Hạc

  Trụ sở tòa soạn: Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

  ISSN: 0866-7632