Văn hóa biển miền Trung trong xã hội đương đại

12/08/2019


Viện nghiên cứu Văn hóa

2019

217

       Việt Nam là quốc gia nằm bên bờ biển Đông có đường bờ biển dài 3260km với nhiều đảo và quần đảo lớn nhỏ chạy dọc theo đất nước. Từ trong cội nguồn lịch sử, biển đã gắn bó và có vai trò quan trọng đối với sự sinh tồn, phát triển của nhiều cộng đồng tộc người và của quốc gia.

       Sau hơn 30 năm đổi mới, triết lí, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của nhà nước cũng như quá trình hội nhập nhanh chóng và mạnh mẽ của Việt Nam vào khu vực và quốc tế đã tạo ra những thay đổi lớn, đem lại những thuận lợi đồng thời cũng tạo ra nhiều khó khăn, thách thức trong đời sống xã hội, thực hành văn hóa, sinh kế, bảo tồn và phát huy di sản... của các cộng đồng cư dân vùng biển đảo. Trong bối cảnh này, vào những ngày cuối thu năm 2017, Viện Nghiên cứu Văn hóa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học "Văn hóa biển Trung Bộ trong xã hội đương đại" nhằm tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học tổng kết lại chặng đường, thành quả nghiên cứu văn hóa biển trước đây, đồng thời chia sẻ, công bố các kết quả nghiên cứu mới trong bối cảnh của sự chuyển đổi kinh tế - chính trị của vùng biển Việt Nam nói chung và vùng biển Trung Bộ nói riêng hiện nay.

       Cuốn sách "Văn hóa biển miền Trung trong xã hội đương đại" là tập hợp có chọn lọc các bài nghiên cứu từ 26 bài viết được gửi tới hội thảo này. Các bài viết được lựa chọn đã được các tác giả chỉnh sửa dựa trên các góp ý, nhận xét từ Nhóm biên tập cũng như những trao đổi, góp ý từ các đồng nghiệp trong và sau hội thảo. Dựa vào nội dung các bài viết, cuốn sách được chia thành bốn phần, mỗi phần đề cập đến một chủ đề lớn trong nghiên cứu văn hóa biển Việt Nam.

       Phần thứ nhất tập trung vào hướng tiếp cận và các vấn đề nghiên cứu mới trong nghiên cứu văn hóa biển Việt Nam. Các bài viết trong phần thứ hai cung cấp cho người đọc những cứ liệu và góc nhìn lcịh sử khá lí thú về văn hóa biển miền Trung, từ đó gợi mở hướng tiếp cận mới cũng như chỉ ra các vấn đề còn bỏ ngỏ trong nghiên cứu văn hóa biển Việt Nam nói chung và văn hóa biển miền Trung nói riêng. Các bài viết trong chủ đề thứ ba thảo luận các vấn đề liên quan đến thực hành cũng như các thách thức trong sinh kế của các cộng đồng cư dân ven biển miền Trung hiện nay. Phần bốn có nội dung tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến việc nhận diện, bảo tồn và phát huy di sản, đặc biệt là văn hóa phi vật thể của các cộng đồng cư dân ven biển.