Khủn Chưởng - Anh hùng ca Thái (10/01/2008)

Anh hùng ca Khủn Chưởng được gọi là Lái Khủn Chưởng, đã được lưu truyền rất lâu đời và sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức như: kể, hát (hắp), khóc (hày), txạ (múa) và ghi vào sách bằng chữ Thái cổ. Trong đó phổ biến nhất là hát. Những lời ca trong tác phẩm này rất giàu tính gợi hình với những cảnh chiến đấu can trường, dũng cảm với vô vàn voi, ngựa, gươm đao, những cảnh đám cưới xưa, cảnh ca hát, niềm vui thắng trận, nỗi buồn đau thương khi người anh hùng lìa đời. Việc sưu tầm và giới thiệu ra với thế giới tác phẩm này là một trong những nỗ lực của tập thể tác giả nhằm gìn giữ kho tàng di sản văn hoá Thái.

123