Danh mục

Nghị định số 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 217/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tin đưa ngày 12/21/2015 10:15:52 PM

Nghị định số 109/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Nghị định số 217/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Một số vấn đề về văn hóa mạng hiện nay (Internet: mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc)

Tin đưa ngày 6/5/2013 10:00:13 AM

Ngày 6 tháng 12 năm 2012, Viện Nghiên cứu văn hóa đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Một số vấn đề về văn hóa mạng hiện nay (Internet: mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc).

Nghiệm thu cấp Viện Khoa học xã hội Việt Nam đề tài Lịch sử văn hóa Việt Nam, tập 5

Tin đưa ngày 6/5/2013 12:00:00 AM

Ngày 12 tháng 12 năm 2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu chính thức tập 5 của bộ Lịch sử văn hóa Việt Nam.

Đề nghị Báo Tuổi trẻ cải chính những thông tin không chính xác về sử thi Tây Nguyên

Tin đưa ngày 7/10/2009 12:00:00 AM

Viện Khoa học xã hội Việt Nam Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam     Viện Nghiên cứu văn hoá          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2009    Kính gửi: Ông Phạm Đức Hải    Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ             Viện Nghiên cứu văn hoá (trước ngày 15/1/2004 là Viện Nghiên cứu văn hoá dân gian thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, từ ngày 15/1/2004 là Viện Nghiên cứu văn hoá thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) hoan nghênh các cơ quan thông tấn báo chí (trong đó có Báo Tuổi trẻ) đã và đang tham gia vào việc quảng bá, tuyên truyền, gìn giữ sử thi Tây Nguyên

Hội thảo quốc tế Sử thi Việt Nam

Tin đưa ngày 10/28/2008 12:00:00 AM

GS. TS. Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện KHXH VN, phát biểu khai mạc Hội thảo Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắc Lắc tổ chức Hội thảo quốc tế Sử thi Việt Nam. Tham dự Hội thảo có 18 đại biểu nước ngoài và 100 đại biểu Việt . Các nhà khoa học nước ngoài đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan, Lào, Thái Lan, .

Thông báo tuyển công chức năm 2008

Tin đưa ngày 10/14/2008 12:00:00 AM

Thông báo tuyển công chức           Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu văn hoá tổ chức thi tuyển công chức năm 2008

123