Danh mục

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2018

Tin đưa ngày 5/6/2018 12:00:00 AM

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa

Tin đưa ngày 7/21/2017 12:00:00 AM

Ngày 20/7/2017, tại Viện Nghiên cứu văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa cho TS. Hoàng Cầm, Nghiên cứu viên chính, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu văn hóa và phát triển, Viện Nghiên cứu văn hóa.